Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60 + chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Pic w związku z pandemią w czasie Covid-19

Pandemia Covid-19 dodatkowo uwydatniła tragiczną sytuację Seniorów 60 +, wśród nich zwłaszcza osób cierpiących na różnorodne choroby, w tym schorzenia neurodegeneracyjne.
Już przed kwarantanną takie osoby były odosobnione, a znajdowanie się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania dodatkowo odizolowało ich od kontaktów społecznych.
Poczucie zagrożenia i obawy o własne życie powoduje długotrwały stres, który trudno jest przezwyciężyć samemu. Dlatego Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu  stworzyło projekt pt.: „Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60 + chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Picka w związku z pandemią Covid19”. 

Pomocą zostanie objętych 20 chorych, w wieku powyżej 60 roku życia na terenie Województwa Małopolskiego. Pomoc ta polegać będzie na telefonicznym kontakcie i rozmowie z psychologiem, bieżącym diagnozowaniu problemów, przezwyciężaniu strachu, osamotnienia oraz w razie potrzeby reagowaniu na konieczność interwencji odpowiednich.

Poczucie bezpieczeństwa zapewni działalność darmowej infolinii, na której seniorzy mogą otrzymać niezbędne wsparcie. Mogą oni liczyć na kompleksową pomoc terapeutyczną i poradnictwo psychologiczne w zakresie higieny psychicznej:

  • jak radzić sobie z niepokojem?
  • jak radzić sobie z bezsennością?
  • jak radzić sobie z poczuciem bezsensu/samotności?
  • jak wykonać proste ćwiczenia relaksujące?
  • jak zorganizować sobie dzień w domu?


W ramach prowadzonej terapii oraz w ramach radzenia sobie ze stresem pomocne okażą się przyrządy do ćwiczeń (np. poduszki relaksujące, przyrządy do ściskania dłoni, piłki i taśmy do ćwiczeń, maty, piłki i rolery do masażu), które zostaną rozwiezione seniorom przez wolontariuszy wraz z wydrukowanymi instrukcjami ćwiczeń.  

Osoby cierpiące na na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Picka i chcące skorzystać z pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny:

   737 568 689 - Małgorzata Orczyk

  509 933 660 - Dorota Dyras

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.