Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Choroba Huntingtona

Choroba Huntingtona jest postępującą chorobą zwyrodnieniową, dziedziczoną autosomalnie dominująco z pełną penetracją genu (Niedzwiecka I, Kuhn-Dymecka A, Hoffman-Zacharska D. Rozwój zespołu otępiennego w przebiegu pląsawicy Huntingtona: opis przypadku. Post. Psychiatr. Neurol. 2000; 9, supl. 3 (11): 9-11).

Chorobę tą po raz pierwszy opisał w 1872 roku amerykański lekarz – George Huntington. Jako cechę charakterystyczną wyróżnił ruchy pląsawicze, które początkowo obejmują tylko ograniczone grupy mięśni, z biegiem czasu nasilają się i ogarniają wszystkie mięśnie szkieletowe. Chód staje się upośledzony, niezgrabny, mowa niewyraźna, dyzartryczna, pojawiają się problemy z połykaniem. (Szczudlik A, Liberski P, Barcikowska M. Otępienie; Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego; 2004).