Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

O nas

Ośrodkek wsparcia dziennego seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi mózgu „SZKLANE DOMY” jest jednym z niewielu w Polsce ośrodkiem wspierający osoby z tymi bardzo rzadkimi chorobami otępiennymi w ramach kompleksowych usług.

Ośrodek przystosowany jest do specyficznych potrzeb osób do których jest kierowany, dbając o zniesienie wszelkich możliwych barier stojących na przeszkodzie, aby te osoby brały udział w podobnych ośrodkach przeznaczonych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych, takich jak:

 • problem braku funduszy na pobyt w ośrodku (pobyt u nas jest bezpłatny),
 • problem z dotarciem do ośrodka (codzienny dowóz i odwóz jest zapewniony przez ośrodek),
 • problem barier architektonicznych (ośrodek dostosowany jest również do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową),
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego, lekarskiego i dietetycznego,
 • zapewnienie wykwalifikowanego wsparcia terapeutycznego dostosowanego specjalnie do osób z chorobą otępienną.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób niezamożnych i niesamodzielnych, oferując:

 • pomoc w przygotowaniu posiłków, wraz z wsparciem dietetyka (zwłaszcza dla chorych z chorobą Wilsona),
 • pomoc w zakresie higieny osobistej, w tym dostęp do łazienki wyposażonej i przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zapewniając przy tym nieodpłatną możliwość przemieszczania się dzięki dostępnemu środkowi transportu (samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • zapewnienie wsparcia terapeutycznego, lekarskiego i psychologicznego,
 • odciążenie finansowe (między innymi poprzez codzienne zapewnienie uczestnikom dwóch posiłków: śniadania i obiadu),
 • odciążenie opiekunów i rodzin, w czasie pobytu uczestników w Ośrodku,
 • pomoc w wyjściu z osamotnienia poprzez poznanie innych osób z podobnymi chorobami,
 • zapełnienie czasu wolnego w sposób zapewniający możliwie pozytywny wpływ na uczestnika.

Ośrodek prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Szklane Domy 2A /6, przy współudziale partnera, którym jest Nowy Szpital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu przy al. 1000-lecia 13, w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Dziennego dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona i Huntingtona” i współfinansowany jest z Funduszy Europejskich Programu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Uczestnikami, mogą być osoby których stan zdrowia pozwala na skorzystanie z usług aktywizacyjno – usprawniających Ośrodka.

Misją Ośrodka jest …

Ośrodek mieści się na parterze w budynku wyposażonym w podjazd dla wózków inwalidzkich i windę osobową. Wsparcie dla uczestników świadczone jest w pomieszczeniach pracowni dostosowanych do potrzeb zajęć muzykoterapii, biblioterapii, terapii kulinarnej, informatycznej, ruchowej i rozrywkowej. Poza tym Ośrodek dysponuje gabinetem lekarskim, psychologicznym, pielęgniarskim i przeznaczonym do indywidualnej pracy terapeutycznej oraz dwoma łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczestników jest również taras.

Ośrodek otwarty jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 (przesunięcie dni lub godzin otwarcia Ośrodka zależne jest od organizacji zajęć w Ośrodku tj. wycieczek, imprez okolicznościowych, etc.)

 

Podstawą działania Ośrodka jest:

 • Regulamin,
 • Program i Plan.