Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Stowarzyszenie

Wycieczka do Sandomierza

W dniu 3 września 2022r. dziewięcioro podopiecznych Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych na Choroby Picka Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne Mózgu z Krakowa wybrało się na jednodniową wycieczkę do jednego z najciekawszych i najpiękniejszych polskich miast województwa świętokrzyskiego o niezrównanym uroku i bogatej historii – do Sandomierza.  Z Krakowa podopieczni wraz  z opiekunami wyjechali w podróż samochodem z kierowcą o godz. 8:00. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021
Sprawozdanie Zarządu z działalnościMałopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych na Choroby Picka Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne Mózgu
Sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Sprawozdania Zarządu z działalności
Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne Mózgu

Za rok obrachunkowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60 + chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Pic w związku z pandemią w czasie Covid-19

Pandemia Covid-19 dodatkowo uwydatniła tragiczną sytuację Seniorów 60 +, wśród nich zwłaszcza osób cierpiących na różnorodne choroby, w tym schorzenia neurodegeneracyjne. 
Już przed kwarantanną takie osoby były odosobnione, a znajdowanie się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania dodatkowo odizolowało ich od kontaktów społecznych. 

Uroczyste Spotkanie Wigilijne

Uroczyste Spotkanie Wigilijne

19 grudnia 2019 roku

W siedzibie naszego Ośrodka w dniu 19 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. Zorganizowane zostało ono dla naszych Uczestników. W tym dniu razem z nami świętowali zaproszeni goście:

Wycieczka do Zamku Królewskiego na Wawelu

Wycieczka do Zamku Królewskiego na Wawelu

21.11.2019 r.

Ogólnopolski Dzień Seniora

Impreza integracyjna
Ogólnopolski Dzień Seniora

14.11.2019 r.

81 urodziny Pani Amalii

Impreza integracyjna
81 urodziny naszej uczestniczki
Pani Amalii

24.10.2019 r.

Wycieczka do kina CINEMA CITY PLAZA w Krakowie

Wycieczka do kina CINEMA CITY PLAZA w Krakowie

19.09.2019 r.

Wycieczka do Tężni Solankowej w Wieliczce

Wycieczka do Tężni Solankowej w Wieliczce

13.09.2019 r.

Strony