Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Program minigrantów ArcelorMittal Poland „Działamy lokalnie” edycja 2018

ArcelorMittal Poland ogłosił program mini grantów „Działamy lokalnie” edycja 2018. Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtoha Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne mózgu złożyło wniosek grantowy pt. „Ogrodowa integracja w Nowej Hucie”. Nasze Stowarzyszenie działa przy Ośrodku Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona, w którym udzielane jest wsparcie 15 seniorom, a docelowo terapią ma być objęte 30 osób.

Najważniejszym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa. Miłą niespodzianką okazało się, że Komitet ds. Programu minigrantów ArcelorMittal Poland „Działamy lokalnie” edycja 2018 przyznała nam darowiznę w ramach ww. programu na zakup wyposażenia naszego Ogródka w meble, które umożliwią wspólną integrację.

Zakup wyposażenia do naszego Ogródka przyczynił się do spotkań naszych Seniorów z Uczniami Szkoły Podstawowej nr 88 im. Stefana Żeromskiego, która mieści się obok naszego Ośrodka i siedziby Stowarzyszenia. Spotkania odbywały się zarówno w naszym Ośrodku, jak też na terenie Szkoły z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz z okazji Małopolskiego Dnia Seniora. Bardzo nas cieszy, że cel założony w projekcie został osiągnięty i udało się nam nawiązać relację z nauczycielami i uczniami z sąsiedniej Szkoły Podstawowej.

Meble, które zostały zakupione będą służyć naszym Seniorom w następnych latach funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Dziennego Seniorom 60+ i umożliwiać wspólne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Cześć mebli, jak krzesła i fotele będą mogły być wykorzystywane przez naszym Uczestników w codziennych zajęciach terapeutycznych, takich jak: relaksacja na świeżym powietrzu, treningach Schultza i Jacobsona, muzykoterapia, biblioterapia oraz w ćwiczeniach manualnych i logopedycznych przez cały rok.

Bardzo dziękujemy firmie ArcelorMittal Poland, że przyczyniła się do realizacji naszego projektu i w ten sposób umożliwiła integrację międzypokoleniową oraz pomogła stworzyć do tego przyjazną atmosfery.