Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Świadczone usługi

W Ośrodku może być udzielane wsparcie dla 15 osób jednocześnie. Ośrodek zapewnia 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiad. Uczestnictwo w Ośrodku jest dobrowolne.
Realizujemy usługi:

Usługi świadczone są zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej w oparciu o miesięczne harmonogramy pracy, tygodniowe plany zajęć oraz Indywidualne Plany Działania.