Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Usługi aktywizująco – usprawniające

W ramach usług aktywizująco – usprawniających Ośrodek oferuje następujące formy wsparcia:

 • terapia zajęciowa,
 • zajęcia podnoszące sprawność i aktywność fizyczną,
 • imprezy integracyjne, rekreacyjno – rozrywkowe i okolicznościowe,
 • organizacja czasu wolnego.

Wyżej wymienione usługi są realizowane poprzez:

 • indywidualną pracę terapeutyczna,
 • muzykoterapię,
 • biblioterapię,
 • terapię kulinarną,
 • terapię informatyczną,
 • terapię ruchową,
 • terapię rozrywkową,
 • organizację imprez integracyjnych i okolicznościowych,
 • organizowanie wyjazdów, wycieczek i wyjść na imprezy kulturalne.