Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Usługi pielęgnacyjno - opiekuńcze

W Ośrodku świadczone są następujące usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze:

  • dwa posiłki dziennie w tym jeden ciepły,
  • dowóz uczestników na zajęcia i odwóz do domu po zajęciach,
  • pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego,
  • pomoc w czynnościach higienicznych i fizjologicznych,
  • asystowanie i wspomaganie w codziennym funkcjonowaniu,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc pielęgniarska.