Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Usługi wspomagające

W ramach działalności Ośrodka świadczone będą następujące usługi wspomagające:

  • indywidualne poradnictwo, edukacja, udzielanie informacji,
  • grupowe zajęcia edukacyjno-informacyjne,
  • grupowe zajęcia wspierające,
  • reprezentowanie interesów Uczestników m.in. w dostępie do świadczeń i usług społecznych we współpracy z rodziną,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne i rozmowy wspierające.

Ośrodek zapewnia uczestnikom ponadto wsparcie psychologiczne, lekarskie, dietetyczne i informacyjne (dla uczestników i ich rodzin).