Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Wycieczka do Klasztoru w Czernej

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Ośrodek Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobą Picka,  Wilsona, Huntingtona zorganizował wyjazd do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej. Wyjazd grupy pracowników i uczestników zajęć przygotowany został na godzinę 8.00. busem spod Ośrodka. Po przyjeździe do miejsca docelowego, kadra i uczestnicy mieli możliwość obejrzenia zbiorów muzealnych zgromadzonych przez lata w Klasztorze, kościoła parafialnego (Sanktuarium) pod wezwanie Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego.

Karmelici bosi, aby umożliwić swoim członkom prowadzenie życia ściśle kontemplacyjnego i kontynuować pustelniczą tradycję zakonu, prężnie rozwijącego się na ziemiach polskich (od 1605 r.) postanowili założyć klasztor pustelniczy. Ufundowała go hrabina Agnieszka Firlejowa z Tęczyńskich, wojewodzina krakowska. W 1620 r. definitorium generalne w Rzymie upoważniło o. Jana Marię od św. Józefa (Joannes Centurioni), prowincjała karmelitów bosych w Polsce, do założenia pustelniczego klasztoru dla prowincji Ducha Św. Pięć lat czekano na fundatora i poszukiwano odpowiedniego miejsca. W 1625 r. zachęcona przez jednego zakonników fundacji eremu podjęła się Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, wojewodzina krakowska. W tym celu poleciła szukać odpowiedniego miejsca pod budowę eremu. Karmelici znaleźli je w lesie siedleckim nad doliną Dubia, w dobrach Melchiora Gierstmana. Nieruchomość tę, oraz wsie Paczółtowice, Siedlec i Żbik i część Dubia z młynem nabyła dla nich Firlejowa.

Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość przejść stacje Drogi Krzyżowej znajdującej się na terenie przyklasztornym. Po ukończeniu zwiedzania wszyscy razem odpoczywali i spożywali posiłek w miejscu zorganizowanym dla zwiedzających. W drodze powrotnej uczestnicy zostali rozwiezieni do swoich miejsc zamieszkania.