Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona
Aktualności
Sprawozdanie z realizacji utrzymania trwałości projektu w 2021 roku
SPRAWOZDANIEz realizacji utrzymania trwałości projektu pn.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2021
Sprawozdanie Zarządu z działalnościMałopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych na Choroby Picka Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne Mózgu
Działania przeciwdziałające depresji i stanom lękowym Seniorów 60 + chorych na choroby neurodegeneracyjne mózgu Parkinson, Alzheimer, Wilson, Pic w związku z pandemią w czasie Covid-19

Pandemia Covid-19 dodatkowo uwydatniła tragiczną sytuację Seniorów 60 +, wśród nich zwłaszcza osób cierpiących na różnorodne choroby, w tym schorzenia neurodegeneracyjne.
Już przed kwarantanną takie osoby były odosobnione, a znajdowanie się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania dodatkowo odizolowało ich od kontaktów społecznych.

Czemu służyło to przedsięwzięcie

Szanowni Państwo,

Chciałbym przypomnieć czemu służyło to przedsięwzięcie.

Ośrodek Wsparcia Dziennego Seniorów 60+ z chorobami Picka, Wilsona i Huntingtona powstał celem wspierania chorujących Seniorów oraz ich Rodziny w opiece nad swoimi bliskimi.

ŚNIADANIE WIELKANOCNE - Uroczyste Spotkanie

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w siedzibie naszego Ośrodka odbyło się uroczyste Spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy przygotowane dla naszych Uczestników. Do wspólnego świętowaniu z nami zaproszeni byli goście:
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Pani Anna Mroczkowska,
- Proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie, o. mgr Augustyn Piotr Spasowicz OCist,
- oraz Pani Sylwia Jagielska, opiekunka wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie razem ze swoimi Uczniami. Niestety tym razem nie mogli oni przybyć na uroczystość z powodu prowadzonych egzaminów dla uczniów ósmych klas. W uroczystym świętowaniu nie zabrakło Prezesa PBM sp. z o.o. Pana Piotra Szylko oraz Prezesa Pana Alfreda Szylko z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Olkusza.
W trakcie uroczystości prowadzono rozmowy oraz spożyto wspólnie przygotowany uroczysty posiłek.

SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁKIEM – Panem Łukaszem Smółką - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W dniu 1 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona z Panem Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką w siedzibie Ośrodka. Spotkanie zorganizowane było z okazji półmetku funkcjonowania Ośrodka. W spotkaniu brała udział również Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88. im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Pani Anna Mroczkowska. Zaproszenie zostało również wystosowane do O. Proboszcza Augustyna Spasowicza z Parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie, który niestety nie mógł przybyć z powodu innych zobowiązań. Obecni byli również Prezes PBM sp. z o.o. Pana Piotr Szylko oraz Pani Dorota Dyras, Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Chorych na choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby neurodegeneracyjne mózgu.

WYCIECZKA do CELESTATU - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – zwiedzanie „WYSTAWA SZOPEK KRAKOWSKICH”

W dniu 4 lutego 2019 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - CELESTAT, gdzie oglądaliśmy Wystawę Szopek Krakowskich. Wyjazd nastąpił spod siedziby Ośrodka, a następnie kolejno zabierani byli Uczestnicy.

Ośrodek wsparcia dziennego seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi mózgu przyjmie do pracy pracownika/pracowników

01.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek wsparcia dziennego seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona,
Huntingtona, Parkinsona oraz z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi
mózgu przyjmie do pracy pracownika/pracowników na stanowisko:

Uroczyste spotkanie Wigilijne

W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie naszego Ośrodka odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne przygotowane dla naszych Uczestników. We wspólnym świętowaniu z nami wzięli udział zaproszeni goście:

- Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,  Pan dr Rafał Solecki,

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 88  im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Pani Anna Mroczkowska,

-Proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie, o. mgr Augustyn Piotr Spasowicz OCist,

oraz Pani Sylwia Jagielska, opiekunka wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie razem ze swoimi Uczniami. Nie zabrakło również Prezesa PBM sp. z o.o. Pana Piotra Szylko oraz Prezesa Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych Na Choroby Picka, Wilsona, Huntingtona, Parkinsona oraz inne choroby Neurodegeneracyjne mózgu Pani Doroty Dyras.

Zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia i złożyli życzenia, a Ojciec proboszcz wszystkim pobłogosławił. Został spożyty przygotowany uroczysty posiłek oraz śpiewano wspólnie kolędy.

Na koniec Uroczystego Spotkania Wigilijnego wręczono zaproszonym gościom skromne upominki. 

Wycieczka do Zachodniej Małopolski w listopadzie

W dniu 29 listopada 2018 roku Uczestnicy Ośrodka Wsparcia Seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona razem z terapeutami wybrali się na wycieczkę do Olkusza. Wyjazd z Ośrodka  z częścią Uczestników nastąpił o 8.30, a następnie zabierano kolejne osoby z miejsca ich zamieszkania. Po przyjeździe do Olkusza mieliśmy możliwość zobaczyć rynek oraz Bazylikę Mniejszą pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoł, a następnie udaliśmy się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., gdzie mogliśmy obejrzeć fil prezentujący okolice Olkusza z lotu ptaka i wysłuchać ciekawych informacji dotyczących wodociągów przekazanych nam przez  Pana Prezesa. Wspólnie spożyliśmy przygotowany poczęstunek, który został dla nas przygotowany w siedzibie przedsiębiorstwa oraz przygotowany przez naszego Pana dietetyka.

Strony