Ośrodek Wsparcia Dziennego

dla seniorów 60+ z chorobą Picka, Wilsona, Huntingtona

Sprawozdania Zarządu za rok obrachunkowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Sprawozdania Zarządu z działalności
Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Chorych na Choroby Picka Wilsona Huntingtona Parkinsona oraz inne Choroby Neurodegeneracyjne Mózgu

Za rok obrachunkowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Zobacz sprawozdanie